प्रिय मित्रहरु आजदेखि पबित्र सप्ताह सम्म  TLIG  रेडियोले ख्रीष्टको प्रेम र साथै इश्टर मिति एकताको सन्देशहरु पनि सुनिरहनु सक्नुहुन्छ । सुन्नुहोस बाड्नुहोस् परमेश्वरको प्रेम ।