मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता

by Editor

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता र मलाई तपाईको शान्त खर्कतिर डोर्याउनुहोस्, जहाँ अनन्तको शुद्ध पानी बग्दछ, मलाई बाटो देखाउनका लागि मेरो ज्योति बनिदिनुहोस् । तपाईं सँगसँगै म हिँड्नेछु । तपाईंद्वारा प्रज्वलित भएर म बोल्नेछु । प्यारो पिता, ममा शान्ति राख्न अनि […]

बासुला, के मैले तिमीलाई हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा बताएको छैन र ?

by Editor

बासुला, के मैले तिमीलाई हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा बताएको छैन र ? हामी एक हौँ । हे प्रिय, ‘ईश्वरमा साँचो जीवन’ छ भनी बताऊ । तिमी मेरो लागि जिऊ । मैले तिमीलाई लेखाउन चाहेको कुरा यहाँ छ … जुन […]

म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु ।

by Editor

म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु । तपाईंसँगै म रहनेछु । मलाई प्रज्वलित पार्नुहोस्, मलाई प्रेम गर्नुहोस्, मसँग रहनुहोस् अहिले अनि सदासर्वदा । आमिन् । २७ सेप्टेम्बर १९८६

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता

by Editor

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता र मलाई तपाईको शान्त खर्कतिर डोर्याउनुहोस्, जहाँ अनन्तको शुद्ध पानी बग्दछ, मलाई बाटो देखाउनका लागि मेरो ज्योति बनिदिनुहोस् । तपाईं सँगसँगै म हिँड्नेछु । तपाईंद्वारा प्रज्वलित भएर म बोल्नेछु । प्यारो पिता, ममा शान्ति राख्न अनि […]

मेरो मुक्तिदाता तपाईलाई प्रेम गर्न कृपया मलाई सिकाउनुहोस्,

by Editor

मेरो मुक्तिदाता तपाईलाई प्रेम गर्न कृपया मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईलाई खुशी तुल्याउन सकू र म तपाईसंग रहन सकू र तपाई द्वारा प्रयोग हुन सकू । १९ मार्च १९८८

पिता, के हामी तपाईको पवित्र नाउँमा एकै विश्वासमा र एकै बप्तीस्मामा एकत्रित हुन सकौ ;

by Editor

पिता, के हामी तपाईको पवित्र नाउँमा एकै विश्वासमा र एकै बप्तीस्मामा एकत्रित हुन सकौ ; हजुरको पबित्र नामको मुनी हामी तपाईमा एक हुन सकौ तपाई जस्तै येशू , जसरी पिता र तपाई एकै हुनुहुन्छ ; हामीलाई तपाईको पबित्र नाम मुनी […]

“हे पिता तपाईका सन्तानहरु माथि दया देखाउनुहोस्

by Editor

“हे पिता तपाईका सन्तानहरु माथि दया देखाउनुहोस् , बिशेष गरी ती जवानहरुको प्राणलाई लिनुहोस् , र उनीहरुलाई हजुरको छत्रछाहारी मुनी राख्नुहोस् , उनीहरुलाई दृष्टबाट बचाउनुहोस् , उनीहरुलाई आलस्यताबाट छुटकारा दिनुहोस् , पवित्र आत्माको सत्यताले उनीहरुलाई भरिदिनुहोस् , र सदा सर्वदाको […]

परमेश्वरको प्रसंसा होस

by Editor

परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा र मलाई उचाल्नु भएकोमा परमेश्वरको प्रसंसा होस मलाई मृत्यूबाट उठाउनुभएकोमा परमेश्वरको महिमा होस हामीलाई सारा मार्गमा दृष्टबाट बचाउँदै अवतरण गर्नु भएको लागी आफ्ना सन्तानहरु माथी गर्नु भएको कृपा को लागी । […]

आजको साँझ तपाईको जन्म दिनको साँझ हो प्रभु !

by Editor

आजको साँझ तपाईको जन्म दिनको साँझ हो प्रभु ! मेरो प्रेमी प्रभु म धेरै आनन्दित छु , हाम्रो महान प्रभुको प्रसंसा होस् ! हे प्ररमेश्वर, मलाई तपाईको पवित्रतामा डुवाउनुहोस् र कसरी पवित्र जीवन जिउने देखाउनुहोस । अनन्तको परमेश्वर मलाई तपाईको […]

परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् !

by Editor

परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् ! हाम्रो परमेश्वर धन्यको होस् ! परमेश्वरलाई महिमा होस् ! मेरो मृत्यू सम्मै पितालाई प्रेम गर्छु । ७ सेप्टेम्बर १९८८