“हे धार्मिकताका पिता, म तपाईको पवित्र ईच्छानुसार जीउन चाहान्छु,

by TLIG Radio Nepali

“हे धार्मिकताका पिता, म तपाईको पवित्र ईच्छानुसार जीउन चाहान्छु,  म तपाईलाई सधैं नम्र भएर रिझाउन र खुशी पार्न चाहान्छु । जुन कॉडे  चोटहरु अझै पनि तपाईमा छन् त्यसलाई म प्रेमद्वारा मेटाउन चाहान्छु । आमेन ।” १० जनवरी १९८८

“पिता, उनीहरूले शान्तिकै ’boutमा छलफल गरून्,

by TLIG Radio Nepali

“पिता, उनीहरूले शान्तिकै ’boutमा छलफल गरून्, उनीहरूको बेइमानीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, पिता उनीहरूले मलाई सतावट दिए भने एकातिर खडा नरहनुहोस् आउनुहोस्, मेरो रक्षाको लागि आउनुहोस्,३ मेरो पक्षमा हुनुहोस्, उनीहरूलाई ज्ञान दिनुहोस् र सिकाउनुहोस्, उनीहरूलाई आफ्ना गल्तीहरू देख्न लगाउनुहोस्, तपाईं धार्मिक हुनुहुन्छ, […]

“धर्मी पिता, मेरो आश्रय,

by TLIG Radio Nepali

“धर्मी पिता, मेरो आश्रय, तपाईंको ज्योति र सत्यता पठाउनुहोस्, तपाईं बस्नुहुने तपाईंको पवित्र स्थानतिर डो¥याउनको लागि यिनलाई मेरो मार्गदर्शक हुन दिनुहोस्, म मेरो हिस्साको लागि तपाईंलाई पूर्णरूपमा प्रेम गर्छु, तपाईंका वचन पूरा गर्नका लागि म मेरो प्रतिज्ञा पूरा गर्नेछु, पवित्र […]

“प्यारो धर्मी पिता, तपाईंको नाम धन्यको होस्,

by TLIG Radio Nepali

“प्यारो धर्मी पिता, तपाईंको नाम धन्यको होस्, तपाईंका सबै इमानदार जनहरूलाई भेला गर्नुहोस्, स्वर्गहरूले तपाईंको धार्मिकताको घोषणा गरून्, हरेक ओठले तपाईंको पवित्र नामको निरन्तर प्रशंसा गरून्, पाखण्डीहरूबाट द्वेषको भावना हटाउनुपर्छ, पेलिएको आत्मा भएकाहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईंको वचनले प्रतिज्ञा गरेझँै उनीहरूलाई […]

“प्यारो पिता, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु,

by TLIG Radio Nepali

“प्यारो पिता, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु, म तपाईंलाई आशिष् दिन्छु, तपाईंको कृपाको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई तपाईंको योग्यको बनाउनुहोस् ताकि तपाईंले मलाई पूर्ण रूपमा चलाउन सक्नुहोस्, तपाईंले चाहनुभएझैँ गरी मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु, आमिन् ।” […]

“हे प्रिय सृष्टिकर्ता, पवित्र आत्मा,

by TLIG Radio Nepali

“हे प्रिय सृष्टिकर्ता, पवित्र आत्मा, तपाई्ले ममाथि बर्साउनुभएका कामहरूका निम्ति म तपाईंलाई आशिष् दिन्छु, तपाईंले ममाथि चम्काउनुभएको ज्योतिको निम्ति म तपाईंलाई आशिष् दिन्छु, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरलाई महिमा होस्, आमिन् ।” २२ सेप्टेम्बर १९८७

“पिता, मलाई तपाईंका बाहुलीमा छुटकारा दिनुहोस् ,

by TLIG Radio Nepali

“पिता, मलाई तपाईंका बाहुलीमा छुटकारा दिनुहोस् ,  मलाई तपाईंको नजिक विश्राम गर्न दिनुहोस् ,  जब तपाईं मलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ मलाई शुद्ध गर्नुहोस् पिता,  मेरा पापहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी मैले अरूलाई क्षमा गरेँ मेरा परमेश्वर पितालाई महिमा होस्,  म तपाईंलाई आशिष् […]

“हे दयालु पिता, तपाईंका भेडाहरूलाई एक बनाउनुहोस्,

by TLIG Radio Nepali

“हे दयालु पिता,  तपाईंका भेडाहरूलाई एक बनाउनुहोस्,  उनीहरूलाई फेरि एकसाथ ल्याउनुहोस्, उनीहरूलाई उनीहरूको नीरसता थाहा गर्न दिनुहोस्, उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईंले चाहनुभएअनुसार नै  उनीहरूलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्, उनीहरूलाई तपाईंको मार्ग स्मरण गराउनुहोस्,  तपाईंको पवित्र नाउँमा सबै महिमा सदासर्वदा भइरहोस्,  आमिन् ।” […]

“स्वर्गीय पिता, म तपार्इंलाई महिमित पार्न सकूँ,

by TLIG Radio Nepali

“स्वर्गीय पिता, म तपार्इंलाई महिमित पार्न सकूँ, तपाईंका सन्तानलाई दुष्टबाट छुटकारा दिनुहोस्, उनीहरू तपाईंको ज्योतिमा आऊन्, उनीहरूका हृदयहरू खोलिऊन् अनि तपाईंको कृपाद्वारा तपाईंलाई ग्रहण गरून्, आमिन् ।” २५ मे १९८७