• म नै यी सन्देशहरुका लेखक हुँ "ईश्वरमा सत्य जीवन"
भसुला रायडनले सन् १९८५ देखि परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नु भएका सन्देशहरु प्रसारण भईरहेका छन्।
      सुन्नुहोस
सुन्नको लागी वैकल्पिक मार्ग

लोकप्रिय रेडियो निर्देशिका

तपाईको अनुकुल प्लेएर प्रयोग गर्नुहोस ।

Latest News

बासुला, के मैले तिमीलाई हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा बताएको छैन र ?

बासुला, के मैले तिमीलाई हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा बताएको छैन र ? हामी एक हौँ । हे प्रिय, ‘ईश्वरमा साँचो जीवन’ छ भनी बताऊ । तिमी मेरो लागि जिऊ । मैले तिमीलाई लेखाउन चाहेको कुरा यहाँ छ … जुन […]

म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु ।

म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु । तपाईंसँगै म रहनेछु । मलाई प्रज्वलित पार्नुहोस्, मलाई प्रेम गर्नुहोस्, मसँग रहनुहोस् अहिले अनि सदासर्वदा । आमिन् । २७ सेप्टेम्बर १९८६

चन्दा र सहयता