• म नै यी सन्देशहरुका लेखक हुँ "ईश्वरमा सत्य जीवन"
भसुला रायडनले सन् १९८५ देखि परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नु भएका सन्देशहरु प्रसारण भईरहेका छन्।
      सुन्नुहोस
सुन्नको लागी वैकल्पिक मार्ग

लोकप्रिय रेडियो निर्देशिका

तपाईको अनुकुल प्लेएर प्रयोग गर्नुहोस ।

Latest News

म आफूलाई नविकरण गरि आफ्नो निष्ठा तपाईमा राख्छु ,

म आफूलाई नविकरण गरि आफ्नो निष्ठा तपाईमा राख्छु , मेरो प्रभु मेरो मुक्तिदाता, मलाई सहायता गरि हजुरमा नै राख्नुहोस् , मलाई तपाईको बिश्वास योग्य हुन सहयता गर्नुहोस्, प्रभु तपाईले मेरो जीवनमा उच्च कायृ गर्नु भएको छ । मेरो प्राणलाई हजुरले […]

हे मेरो येशू , दिनभरि म तपाईको प्रेममा आनन्दित हुनेछु ।

हे मेरो येशू , दिनभरि म तपाईको प्रेममा आनन्दित हुनेछु । तपाईको प्रेम र विश्वायोग्यताको घोषणा गर्न म रोकिनेछैन , किनभने त्यो प्रेम सदा सर्वदाको निम्ति रहनेछ र त्यसले स्वर्ग र पृथ्वीमा बलियासंग जरा गाडेको छ । अब यस्तो समय […]

चन्दा र सहयता