• म नै यी सन्देशहरुका लेखक हुँ "ईश्वरमा सत्य जीवन"
भसुला रायडनले सन् १९८५ देखि परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नु भएका सन्देशहरु प्रसारण भईरहेका छन्।
      सुन्नुहोस
सुन्नको लागी वैकल्पिक मार्ग

लोकप्रिय रेडियो निर्देशिका

तपाईको अनुकुल प्लेएर प्रयोग गर्नुहोस ।

Latest News

परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा

परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा र मलाई उचाल्नु भएकोमा परमेश्वरको प्रसंसा होस मलाई मृत्यूबाट उठाउनुभएकोमा परमेश्वरको महिमा होस हामीलाई सारा मार्गमा दृष्टबाट बचाउँदै अवतरण गर्नु भएको लागी आफ्ना सन्तानहरु माथी गर्नु भएको कृपा को लागी । […]

तपाईको प्रसंसा र महिमा होस् ,

तपाईको प्रसंसा र महिमा होस् , सत्यताको पवित्र आत्मा हामीमा पठाउनु होस, हामीमा सत्यता प्रकट गर्नको निम्ति यो अन्धकारमा तपाईको ज्योती हामीमा चम्कीयोस र हामीलाई सत्यतामा अगुवाई गरियोस हामी सबैजनालाई एउटै गोठालोको नेतृत्वमा ल्याउनुहोस् तपाईको आगमन सम्म प्रभु आउनुहोस ! […]

चन्दा र सहयता