के तपाई ईश्वरको सत्य जीवन सन्देशहरुमा शान्ति पाउनुहुन्छ ? के तपाई TLIG रेडियोको लागी स्वयम सेवक बन्न चाहनुहुन्छ ? त्यसोभए कृपया हामीलाई यसमा [email protected] email गर्नुहोस् । नेपाली रेडियो टिमको निम्ती स्वयमसेवकको आवश्यकता परेको छ ।