येशू, मेरो प्रेम, मेरा स्वास,

 मेरो जीवन, मेरो आनन्द,

 मेरो गीत, मेरो विश्राम, मेरो पबित्र सहयात्री,

 मेरो उद्धारक, मेरो दृष्टि,

मेरो सब थोक, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु ! १३ मे १९८७