Sant Liv i Gud Radio började sända internet-radio i juli 2004. Det är en icke-komersiell kristen radiokanal som understöds av frivilliga medarbetare, och syftet är att sprida Sant Liv i Gud, de budskap som Vassula Ryden har mottagit från Gud sedan 1985.

Den 30 juni 1990 talade Herren och sade: “…radiosänd Mitt Budskap; kom, Jag skall ge dig resurser för att sprida Mitt Budskap; Jag skall täcka varje behov när tiden är inne; blomma, sprid Min rökelsedoft utomlands;”

Vassula säger om Budskapen: ”Genom de inspirerade orden får läsarna lära känna Gud och förstå Honom. Många tror på Gud men känner inte Gud, och budskapen uppmuntrar oss till förtrolig gemenskap med Gud, vilket leder oss till ett liv i förening med Honom. Förenade genom den Helige Ande i Kristus, ombeds de troende att leva ett och samma liv, Kristus-livet”.