Rádio Opravdového života v Bohu (TLIG) vysílá na internetu od června 2004. Jedná se o křesťanské rádio, které není založené za účelem zisku a je podporováno činností dobrovolníků. Posláním Rádia je vysílat poselství Opravdového života v Bohu, která od roku 1985 přijímá od Boha Vassula Rydén.

30. června 1990 Pán řekl: “rozhlašuj Mé Poselství. Pojď, dám ti prostředky, jak šířit Mé Poselství. Všechno ti poskytnu v pravý čas. Květino, rozšiřuj ve světě Mou vůni kadidla.”

Vassula se vyjádřila o poselstvích: „Tyto inspirované spisy učí čtenáře znát Boha a rozumět Mu. Mnoho lidí věří v Boha, ale neznají Ho. Proto nás mají tato poselství povzbudit k důvěrnému vztahu s Bohem, který nás vede, abychom s Ním spojili svůj život. Takto sjednoceni skrze Ducha Svatého v Kristu jsou věřící vybízeni, aby žili jeden a ten samý život – Kristův život