हे मेरो येशू , दिनभरि म तपाईको प्रेममा आनन्दित हुनेछु ।
तपाईको प्रेम र विश्वायोग्यताको घोषणा गर्न म रोकिनेछैन ,
’cause त्यो प्रेम सदा सर्वदाको निम्ति रहनेछ र
त्यसले स्वर्ग र पृथ्वीमा बलियासंग जरा गाडेको छ ।
अब यस्तो समय आउनेछ, अनि कसैले पनि तपाईको प्रेमलाई इन्कार गर्न सक्नेछैन ।
सेप्टेम्बर ३०, १९८९