Nova kampanja Inicijative 40 dana za život započinje  27. rujna, a trajat će do 5. studenog 2017. godine. To će biti najveća kampanja koja na svjetskoj razini uključuje 375 gradova, a u Hrvatskoj u ovu molitvenu inicijativu za spas nerođenih, bit će uključeno 28 gradova.

Tema kampanje bit će predbračna i bračna čistoća, svetost ljudske spolnosti. U skladu s time, geslo jesenske kampanje glasit će: „Tijelo je Vaše hram Duha Svetoga!“ (1 Kor 6, 19).