Vassula Rydén, Grkinja, rođena u Egiptu, pripadnica je Grčke pravoslavne crkve. Zbog posla njezina muža najveći dio svojega života provela je u zemljama trećeg svijeta tj. nerazvijenim zemljama. Nikad nije mogla ni zamisliti da bi joj se Bog objavio, što se iznenada dogodilo 1985. dok je živjela s obitelji u Bangladešu. To je bio početak njezine mistične komunikacije, koja se nastavila do današnjih dana. Bog joj diktira, nadahnjuje i otkriva joj svoje riječi mudrosti da ih prenosi njegovu narodu, tako da oni znaju njegovu volju.

Milost primanja Božje riječi na takav način naziva se proroštvo. Bog je pozvao Vassulu premda ona nikad nije imala nikakvih katehetskih niti teoloških pouka. Kako joj je on jednom rekao: Ja sam tebe izabrao kao prazno platno da ga ispunim samo sa svojim Djelom koje ću nazvati: Pravi život u Bogu.” (10. lipnja 1987.) Božanske poruke “Pravi život u Bogu” hitan su poziv da sklopimo mir s Bogom i damo zadovoljštinu za svoj život kroz pokajanje. To je poziv na pomirenje, ljubav i jedinstvo.

“Budi kao glasna knjiga, knjiga koju je napisao Svevišnji,” rekao je Bog Vassuli na početku. On joj je još 1986. pretkazao u svojim porukama, da će uz njegovu pomoć ići diljem svijeta, i tako je bilo. Od 1988. Vassula je pozivana da govori u više od 85 zemalja i održala preko 1000 govora.U svem tom apostolskom radu Vassula ne prima nikakve tantijeme, pristojbe ili plaću za svoje napore. Do sada su volonteri preveli knjige s ovim porukama na 42 jezika.

Nekoliko renomiranih teologa i svećenika proučavali su ove poruke s velikim entuzijazmom i smatraju ne samo da su u skladu sa Svetim pismom i Tradicijom Crkve, nego su rekli da im one daju  bolje razumijevanje Svetog pisma i bît Boga. Svoju uvjerenost u njihovu autentičnost i božansko porijeklo potvrdili su pišući knjige i analizirajući jedinstveni Vassulin slučaj.

Proroštva

Svih je ovih godina naš Gospodin pokušavao, i još uvijek pokušava, probuditi istinsko razumijevanje kod svih nas, ponavljanjem danih nam opomena: ponovno podsjeća na ono što je već rečeno u prošlosti kroz Sveto pismo, preko svetih proroka i njegovih Zapovijedi, Bog ne dopušta da zauvijek vrijeđamo njegovo Sveto Ime i tako ponavljanjem on nas opominje da ovaj svijet, živeći bez njega, sam sebe uništava u svojem otpadništvu i provocira njegovu svetu pravednost da padne na njih. Proroštva, kao što je pad Tornjeva blizanaca; tsunami 2004.; pad komunizma u Rusiji i druga proroštva bila su prorečena Vassuli i ostvarila su se. Ako se svijet ne pokaje, a crkve nastave biti gluhe na njegove pozive za pomirenjem i sjedinjenjem, na jedinstvo u različitosti, bit će poslana velika kazna ognjem na ovaj svijet.

“Oni koji imaju uši neka čuju, oni koji ne žele čuti, neka ne čuju”, to je ono što Bog kaže Vassuli da kaže ovom naraštaju i svim Crkvama.

Hranjenje siromašnih

U Svetom pismu piše da je vjera bez dobrih djela potpuno mrtva. Nakon doživljenog ukazanja naše Gospe, kad je od Vassule naša Sveta Majka zatražila da pomogne potrebite, a također da hrani siromašne, jer samo duhovna hrana nije dovoljno. Od tada otvorene su mnoge Beth MyriamMarijine kuće da bi se hranilo siromašne. Neke su kuće otišle korak dalje da bi otvorile i škole za siromašnu djecu. Danas ih ima mnogo diljem svijeta.