Η Βασούλα ζητά από τους αναγνώστες της ΑΕΘΖ να σμίξουν με τους αδελφούς μας τους Εβραίους για να ζητήσουν από τον Ιησού, που είναι ο Μεσσίας, να επιτευχθεί σύντομα η Επιστροφή Του με Δόξα. Οι Εβραίοι θα ζητήσουν να εμφανιστεί ο  Μεσσίας.
 
Η Βασούλα γράφει:
 
Από όλο τον κόσμο οι Εβραίοι αδελφοί και αδελφές μας έχουν ένα κάλεσμα αφύπνισης παρακαλώντας για την Έλευση του Μεσσία. Η ημερομηνία που επέλεξαν είναι η 21η Φεβρουαρίου στις 4 μ.μ. (GMT) (6μ.μ. για Ελλάδα) όπου όλοι στον κόσμο θα προσευχηθούν ομόφωνα ζητώντας Του να έρθει – ζητώντας από τον Θεό να τους στείλει επιτέλους τον «Μεσσία» ο οποίος θα θεραπεύσει τον κόσμο και θα φέρει ειρήνη.
 
Εμείς, ως Χριστιανοί, γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε είναι ο Μεσσίας. Ωστόσο, ο Ιησούς έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την Επιστροφή Του στα μηνύματα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής, και ότι επίκειται. Προτείνω, λοιπόν, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου να συμμετάσχουμε ολόψυχα και να σμίξουμε με τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μας που θα προσεύχονται και θα παρακαλούν τον Θεό να στείλει τον Μεσσία, ενώ εμείς, ως Χριστιανοί, θα παρακαλούμε την Επιστροφή του Ιησού με δόξα, την Παρουσία Του (βλ. Αποκ. 22:17, 20). Αυτό δεν θα συγκινήσει τον Ιησού;
 
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=OseTUbOP1Dc
 
Εν Χριστώ,
Βασούλα
 
Εδώ είναι η προσευχή που πρέπει να πούμε:
 
Η Προσευχή για τους Χριστιανούς:
 
Πρώτα πείτε την Κυριακή προσευχή: Πάτερ ημών ο εν τοις Ουρανοίς, κ.λπ.
 
Έπειτα:
 
Κύριε, Θεέ και Κυρίαρχε του Σύμπαντος,
εμείς που είμαστε όλοι παιδιά Σου, ενωμένοι σε όλο τον κόσμο,
Σου φωνάζουμε αυτή τη στιγμή,
Σε παρακαλούμε να δεχτείς την προσευχή μας με χάρη και με ευσπλαχνία.
 
Σε ευχαριστούμε ειλικρινά για όλες τις καθημερινές Σου ευλογίες,
Σε ευχαριστούμε που ήρθες για να μας λυτρώσεις πάνω στον Σταυρό Σου,
και να συγχωρήσεις τα παραπτώματά μας.
 
Σε παρακαλούμε τώρα να Επιστρέψεις κοντά μας χάρη στο Έλεός Σου
να μας απαλλάξεις από αυτή τη μακρόχρονη δοκιμασία και
να φέρεις την ειρήνη στον κόσμο, θεραπεύοντάς τον.
 
Επιθυμούμε να φανερώσεις  στην επιστροφή Σου
το Άγιο Όνομά Σου σε όσους δεν Σε γνωρίζουν ακόμη.
Ας  έρθει η Βασιλεία Σου! 
… Μαραναθά