• Τα Μηνύματα
  • Ομιλίες
  • Συνεντεύξεις
  • Μαρτυρίες
  • Επιστολές
  • Προσευχές
Ο Άγγελός μου Δανιήλ
1986 – 1989
1990 – 1999
2000 – 2020
Βασούλας
Άλλων
Βασούλα
Ερωτήσεις στη Βασούλα
Βασούλα, Αθήνα 1996
Καθημερινές
Ταπεινωσύνης και Συμφιλίωσης
Προς τους Αγίους και τους Αγγέλους
Δοξολογίας & Ευχαριστιών
Χάριτος
Για όλο τον Κόσμο
Για την Ενότητα
Αφοσίωσης
Αγάπης στον Θεό
Ο δρόμος του Σταυρού
Το Ροδάριο
Η Βασούλα προσεύχεται το Πάτερ Ημών στα Αραμαϊκά
Στην Παναγία
Διάφορες άλλες προσευχές

Purchase music

*Μπορείτε να κατεβάσετε προς χρήση ή και να μοιραστείτε ελεύθερα το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης με τις προϋποθέσεις ότι δεν υπάρχει χρηματικό όφελος και δεν παραποιείτε το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.