Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει ειρήνη, υγεία και να γεμίσει τις καρδιές των ανθρώπων με την Αγάπη Του! Είθε η λαμπρή ημέρα της Αναστάσεως, ορόσημο της Χριστιανοσύνης, να εορτάζεται από τους απανταχού Χριστιανούς ενωμένους στην Αγάπη Του, όπως ο Χριστός επιθυμεί:

Φανείτε άξιοι στα Μάτια του Δημιουργού σας λυγίζοντας. Φανείτε άξιοι στα Μάτια του Δημιουργού σας ενοποιώντας την ημερομηνία του Πάσχα. Δείξτε Μου ποιοι είστε με τη συμμετοχή σας στο Κοινό Ποτήριο. Ντυθείτε με δόξα και μεγαλοπρέπεια με την ταπείνωση και όχι με μια εξωτερική εμφάνιση θρησκευτικό- τητας και ευσέβειας. – Ιησούς, 25 Νοεμβρίου 1991