Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του εξουσία θα μένει και το όνομα του θα’ ναι: Σύμβουλος θαυμαστός, Θεός ισχυρός, αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Μεγάλη θα’ ναι η εξουσία του, και η ειρήνη ατελείωτη. Στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειο του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό από τώρα και για πάντα. Αυτό θα κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του σύμπαντος. Ισαϊας 9:5

Σήμερα γεννήθηκε στον κόσμο η ΑΓΑΠΗ. Ας νιώσουμε και ας μοιράσουμε και εμείς αυτή την αγάπη, όχι μόνο αυτές τις γιορτινές μέρες, αλλά κάθε μέρα της ζωής μας.

Ο ίδιος ο Κύριος μας είναι η Αγάπη και το μόνο που θέλει από εμάς είναι αυτό.

ΑΓΑΠΗ.

“Τότε, παιδί Mου, διακήρυξε σε όλο τον κόσμο το Όνομά Mου, όλοι να μάθουν πως το Όνομά Mου είναι AΓAΠH.” 24 Aυγούστου 1989