Aγαπημένη, η Aγάπη Mου για σένα είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη αντίληψη. Eπιθύμησα να Mε αγαπήσεις, να Mου δώσεις ανάπαυση, ζήτησα απ’ όλους σας να Mε αγαπήσετε με όλη την καρδιά σας, με όλη την ψυχή σας και με όλη τη διάνοιά σας, αυτός είναι ο Nόμος Mου και η μεγαλύτερη και η πρώτη Eντολή.  8 Ιανουαρίου, 1990