“Θέλετε να είστε τέλεια τέκνα του Θεού; Με άλλα λόγια, θέλετε να ονομασθείτε “συμμέτοχοι στη θέωση;” Τότε λοιπόν, ακολουθήστε την οδό των αρετών. Εργασθείτε για τη σωτηρία σας και μην κοιτάτε προς τα πίσω.” 5 Μαΐου, 2001