हे मेरो येशू , दिनभरि म तपाईको प्रेममा आनन्दित हुनेछु ।

by Editor

हे मेरो येशू , दिनभरि म तपाईको प्रेममा आनन्दित हुनेछु । तपाईको प्रेम र विश्वायोग्यताको घोषणा गर्न म रोकिनेछैन , किनभने त्यो प्रेम सदा सर्वदाको निम्ति रहनेछ र त्यसले स्वर्ग र पृथ्वीमा बलियासंग जरा गाडेको छ । अब यस्तो समय […]

पिता, म आफूलाई आफ्नो पुरा शरिर र आत्मा देखी नै हजुरको सेवा गर्छु,

by Editor

पिता, म आफूलाई आफ्नो पुरा शरिर र आत्मा देखी नै हजुरको सेवा गर्छु, ताकी तपाईको हृदय र आँखाले मलाई कहिल्यै नत्यागोस । तपाईको राजकिय शिहासन म भित्र राख्नुहोस् र तपाई मलाई आदेश दिनुहोस, तपाईले दिनु भएका सबै कार्य पुरा गर्न […]

हे प्रभु ! तपाई जो हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ,

by Editor

हे प्रभु ! तपाई जो हाम्रो माझमा खडा हुनुहुन्छ, हाम्रो हेरविचार गर्नुहुन्छ, तपाईको राजकीय सिंहासनलाई तपाईकै दाखवारीको माझमा खडा गर्नुहोस्, र हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्, हे ! पवित्रहरुमा पनि महापवित्र हामीलाई शुद्ध पार्नुहोस् ताकि हामीले तपाईको भवन अनि दाखवारीको पवित्रतालाई जोगाई […]

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता

by Editor

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता र मलाई तपाईको शान्त खर्कतिर डोर्याउनुहोस्, जहाँ अनन्तको शुद्ध पानी बग्दछ, मलाई बाटो देखाउनका लागि मेरो ज्योति बनिदिनुहोस् । तपाईं सँगसँगै म हिँड्नेछु । तपाईंद्वारा प्रज्वलित भएर म बोल्नेछु । प्यारो पिता, ममा शान्ति राख्न अनि […]

बासुला, के मैले तिमीलाई हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा बताएको छैन र ?

by Editor

बासुला, के मैले तिमीलाई हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा बताएको छैन र ? हामी एक हौँ । हे प्रिय, ‘ईश्वरमा साँचो जीवन’ छ भनी बताऊ । तिमी मेरो लागि जिऊ । मैले तिमीलाई लेखाउन चाहेको कुरा यहाँ छ … जुन […]

म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु ।

by Editor

म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु । तपाईंसँगै म रहनेछु । मलाई प्रज्वलित पार्नुहोस्, मलाई प्रेम गर्नुहोस्, मसँग रहनुहोस् अहिले अनि सदासर्वदा । आमिन् । २७ सेप्टेम्बर १९८६

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता

by Editor

मलाई सहायता गर्नुहोस् पिता र मलाई तपाईको शान्त खर्कतिर डोर्याउनुहोस्, जहाँ अनन्तको शुद्ध पानी बग्दछ, मलाई बाटो देखाउनका लागि मेरो ज्योति बनिदिनुहोस् । तपाईं सँगसँगै म हिँड्नेछु । तपाईंद्वारा प्रज्वलित भएर म बोल्नेछु । प्यारो पिता, ममा शान्ति राख्न अनि […]

मेरो मुक्तिदाता तपाईलाई प्रेम गर्न कृपया मलाई सिकाउनुहोस्,

by Editor

मेरो मुक्तिदाता तपाईलाई प्रेम गर्न कृपया मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईलाई खुशी तुल्याउन सकू र म तपाईसंग रहन सकू र तपाई द्वारा प्रयोग हुन सकू । १९ मार्च १९८८

पिता, के हामी तपाईको पवित्र नाउँमा एकै विश्वासमा र एकै बप्तीस्मामा एकत्रित हुन सकौ ;

by Editor

पिता, के हामी तपाईको पवित्र नाउँमा एकै विश्वासमा र एकै बप्तीस्मामा एकत्रित हुन सकौ ; हजुरको पबित्र नामको मुनी हामी तपाईमा एक हुन सकौ तपाई जस्तै येशू , जसरी पिता र तपाई एकै हुनुहुन्छ ; हामीलाई तपाईको पबित्र नाम मुनी […]

Language