Nova kampanja inicijative 40 dana za život započinje  26. rujna, a trajat će do 4. studenog 2018. godine. U Hrvatskoj u ovu molitvenu inicijativu za spas nerođenih, bit će uključeno 29 gradova na 31 mjestu molitvenih bdjenja.

Tema kampanje bit će bdjenje za izgradnju kulture života. U skladu s time, geslo jesenske kampanje glasit će: „Njegove nas rane iscijeliše.” (Iz 53, 5)