Od 18. do 25. siječnja slavi se svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana kojoj je cilj razvijati ekumenski duh među svim kršćanima.

U porukama PŽUB od 10.01 i 17.01. 1990. godine Isus i naša Nebeska Majka kažu: “Čujte me, da bi se sjedinili trebat ćete se svi saviti. Ne smije biti suparništva među vama, ni taštine, nego svatko mora biti ponizan.”

“A sjedinjenje će među vas doći kao zora. I tako iznenada, kao što je pao komunizam. Doći će od Boga, i vaši će narodi to nazivati Veliko Čudo, Blagoslovljen Dan u vašoj povijesti. Čudo će biti na slavu Božju.”

Više možete pročitati u knjižici “Jedinstvo – krijepost ljubavi” u kojoj se nalazi zbirka svih poruka o sjedinjenju koje se mogu naći u porukama PŽUB od početka do kraja.