U ovoj kampanji koja je trajala od 23. rujna do 01. studenog 2015. godine spašeno je 14 dječjih života u Hrvatskoj i više od 540 u svijetu.

U molitvenim bdjenjima sudjelovalo je više od 4.000 molitelja pred bolnicama u 20 gradova u Hrvatskoj.