Ο μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ έλεγε ότι τα προβλήματα των ανθρώπων οφείλονται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να καθίσουν ήσυχα στο δωμάτιό τους. Δηλαδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους. Γι’ αυτό βρίσκουν διέξοδο σε διάφορους τρόπους φυγής προς τα έξω και το ονόμαζε αυτό «διασκέδαση», με την αρχική έννοια του «διασκεδάζω» που σημαίνει «διασκορπίζω», όπως λέμε «διασκεδάζει τις εντυπώσεις». Ομοίως και ο άσωτος υιός της ευαγγελικής παραβολής όταν τα έχασε όλα και βρέθηκε να βόσκει χοίρους, συνήλθε, βρήκε τον εαυτό του και κατάλαβε τη σχέση του με τον πατέρα του. Βρήκε τον εαυτό του: αυτό το «εις εαυτόν ελθών» άλλαξε τη ζωή του.

Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να κλειστούμε σπίτι μας από ένα κακό, μια επιδημία που φέρνει καταστροφή και πόνο. Ίσως σε αυτές τις συνθήκες είναι ευκαιρία και για μας το κλείσιμο στο σπίτι να μην είναι μόνο εξαναγκασμός, αλλά και ευκαιρία να σκεφτούμε και να βρούμε τον εαυτό μας, αλλά και τη σχέση μας με τον Πατέρα μας…

Εν Χριστώ,
π. Θεόδωρος