Όποιος καταδικάζει Τον Βικάριο Της Εκκλησίας Μου, δεν μπορεί να είναι Μαθητής Μου

 Κόρη της επιλογής Μου, σου δίνω την Ειρήνη Μου.  Μη  σε στενοχωρούν οι μικρές  ψυχές.[1] Προσευχήσου γι’ αυτές. Σου υπενθυμίζω πως όποιος δεσμεύθηκε να Με ακολουθήσει και προσπαθεί να ζήσει αφοσιωμένος σε Μένα, είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί επιθέσεις! [...]