19 Απριλίου 1988, η Βασούλα προσεύχεται:

Πατέρα, είθε να ενωθούμε
με μια Πίστη κι ένα Βάπτισμα
υπό το Άγιο Όνομά Σου.
Είθε να είμαστε ένα μέσα Σου,
καθώς Εσύ, ο Ιησούς,
είσαι Ένα με τον Πατέρα μας.
Φύλαξέ μας με τη Δύναμη του Oνόματός Σου,
που μας έχεις δώσει. Αμήν.