25 Μαρτίου 1991, ο Κύριος δίνει την προσευχή:

Πατέρα,
ευλογημένο το Όνομα Σου.

Αφού ο Αγαπημένος Σου Υιός, Ιησούς Χριστός,
δεν ήρθε στον κόσμο για να τον καταδικάσει
αλλά για να σώσει τον κόσμο, ελέησέ μας.
Δες τις Άγιες Πληγές του Υιού Σου
που είναι τώρα ορθάνοιχτες και
θυμήσου το τίμημα που πλήρωσε για μας,
για να μας λυτρώσει όλους.
Θυμήσου τις Ιερές Του Πληγές
και τις δύο Καρδιές που Εσύ ο Ίδιος
ένωσες με την Αγάπη και που υπέφεραν μαζί,
της Αειπάρθενου Μαρίας και του Αγαπημένου Σου Υιού.

Ω, Πατέρα,
θυμήσου την Υπόσχεσή Του τώρα
και στείλε μας τον Παράκλητο, με πλήρη ισχύ,
το Άγιο Πνεύμα της Αληθείας,
να υπενθυμίσει στον κόσμο την Αλήθεια,
και του Υιού Σου την ευπείθεια,
την ταπείνωση, την υπακοή και τη μεγάλη Αγάπη.

Πατέρα, ήρθε η ώρα
που η βασιλεία της διαίρεσης φωνάζει
για Ειρήνη και Ενότητα.
Ήρθε η ώρα που το πληγωμένο Σώμα του Υιού Σου
φωνάζει για Δικαιοσύνη,
αυτήν που ο κόσμος δεν γνώρισε ακόμη,
αλλά μέσω της Άμωμης Καρδιάς της Μαρίας
και της Ιερής Καρδιάς του Ιησού,
δώσε μας, πάντιμε Πατέρα,
την Ειρήνη αυτή μέσα στις καρδιές μας,
και εκπλήρωσε την Γραφή
εισακούοντας την Προσευχή
του Αγαπημένου Σου Υιού,
να γίνουμε όλοι ένα,
ένα μέσα στην Υπεραγία Τριάδα,
για να Σε λατρεύουμε όλοι και να Σε υμνούμε
γύρω από μία Τράπεζα.
Αμήν.