Ikaw ba ay nakikinig o nakapagkinig sa TLIG Radio? Inaanyayahan namin kayo na sumulat ng 2-3 linya ng inyong naranasan sa pagpakinig sa mensahe ng Panginoon dito sa TLIG radyo. Buksan ang Kontact para Ipadala ang maiksi na testimonia.