Makipagdasal sa amin  ng Banal Na Rosaryo tuwing Linggo. Pangkasalukuyang ipanapadala sa oras ng 7:30 ng gabi  ng London sa TLIG Radio, English estasyon.