Mga mahal  na tagapagkinig, pakitulungang matupad ang misyon nitong radyo na maipalaganap ang mga mensahe ng Totoong Buhay sa Diyos sa buong mundo, sa paraan ng Facebook at Twitter.