• तपाईसंगको अनुकुल सामाजिक वेबसाईट (फेसबुक, Twitter, आदि,) बाट तपाईका साथीहरुलाई TLIG रेडियो सुन्नको निम्ति निम्तो गर्नुहोस्।
  • तपाईका साथीहरुलाई रेडियो निम्तोपत्र पठाउनुस्। उक्त रेडियो निम्तोपत्रमा “TLIG रेडियो” अवस्य समावेश गर्नुहोस र वेब ठेगाना “www.tligradio.org” पनि ।
  • हस्ताक्षर फाइलमा कार्य गर्नुस : तपाईको ई–मेल हस्ताक्षरलाई TLIG रेडियोसंग जोड्नुस, उदाहरणको लागि, तपाईको हस्ताक्षर हुन सक्छ: Tune to TLIG Radio station www.tligradio.org
  • तपाईको मेलिङ्ग सुची कायम राख्नुस र नियमित अपडेट मानिसहरुलाई पठाउनुस र थाहा दिनुस कि तपाई केमा र कसरी TLIG रेडियो सुनेर रमाईलो गर्नुहुन्छ । सावधान ! धेरै मानिसहरुलाई लामो ई–मेल पढ्न मनपर्दैन त्यसैलेसंक्षिप्तमा लेख्नुस ।
  • अनौपचारिक चिन्ह बनाउनुस : स्टिकरहरु, टि–सर्ट,पेन,पर्चा आदि मा TLIG रेडियोको वेबसाइट ठेगाना www.tligradio.org राखेर बनाउनुस र मानिसहरुलाई बाड्नुस ।
  • स्थानिय संचार माध्यमलाई सम्पर्क गर्नुस: अखबार, टिभी मा तपाईलेजानकारी दिनुस । उनीहरुलाई तपाईको बरेमा र तपाईलाई TLIG रेडियो किन मनपर्छ भनी थाहा दिनुस ।के तपाई TLIG रेडियोको स्वयंसेवक हुनुहुन्छ ? त्यसोभए तपाई स्वयंसेवक भई कार्य गर्दाको तस्विर उनहिरुलाई पठाउनुस! 🙂