Mga isang taon na aking nakikinig sa TLIG Radio at dahil sa mga mensahe na ito, ang Panginoon ay binibigyan Niya ako ng malaking tiwala ayon sa Kanya.. Minsan gusto kong sumuko pero ang TLIG ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para magpatuloy.
Marc, Ohio, USA, 2015

Masyado akong pinagpala na ipinaalam sa akin itong mga mensahes. Nasa puso ko na si Hesus at ako ay nagsisisi ng aking mga kasalanan araw-araw. Tumitiwala ako sa Iyo, Hesus.
Susan Woodward DeFanti, USA, January 2013

Ako ay nakatira sa India. Nakapunta na si Vassula sa aking bansa. Talagang gustong gusto ko and TLIG radio at ibinabahagi ko sa aking mga kaibigan sa Facebook at sa paraan ng emails.
Bridon D’souza, India, 2011