• Pumunta sa paboritong sosyal media (FaceBook, Twitter, etc.) at anyayahin ang iyong mga kaibigan makinig sa TLIG Radio.
  • Padalhan ang inyong mga kaibigan ng tarheta ukol sa radyo, Isulat sa tarheta ang pangalang “TLIG Radio” at ang web address www.tligradio.org
  • Gumawa ka ng lagda ng iyong email at iugnay ang TLIG radio. Halimbawa, ganito ang iyong panlagda: Himig sa TLIG Radio station www.tligradio.org
  • Magkaroon ka ng listahan na madalas mong padalhan ng mga kasulukuyang nagaganap at kung gaano ka nasisiyahang makinig sa TLIG Radio. Alintana: Ang karamihan ng mga tao ay ayaw magbasa ng mahahabang emails, kaya maiksi na lang.
  • Gumawa ng sariling logo. Idikit ang radio address www.tligradio.org sa mga stickers, kamiseta, flyers, bolpen , etc at ipamigay sa mga tao.
  • Kontakin ang pampook na media: Ang Diyaryo at TV estasyon ay gustong marinig ang iyong panukala. Ipaalam mo sa kanila kung sino ka at bakit gusto mo ang TLIG Radio. Boluntaryo ka ba sa TLIG Radio? Padalhan mo sila ng litrato mo na kinuha habang ikaw ay sa aksyon ng pagboluntaryo.