13 FEBRUARI 2016

 

Mijn vrede geef Ik je;

wil je Mijn Woorden opschrijven? Ja, Heer… deze generatie is moeilijk te buigen; verzwakt door hun zonden stellen ze hun vertrouwen in Satan en bouwen hun hoop op hem; hoewel Ik voor iedereen heb gestaan zodat ze Mij zien, hebben er slechts enkelen aandacht aan geschonken; hun leiders zijn wreed geworden, en de dood staat vele naties te wachten door hun toedoen; hoe veel heb Ik over je geweend, schepping! Jij, wiens leven nu de dood instroomt; wanneer de vlammen, als tongen uitbarstend in de lucht, jullie bewoners zullen likken, dan zal Ik deze generatie vragen: waar zul je verlichting vinden? en in wie? in Satan? in je ego en in jezelf?

de tijd is gekomen om Mijn Gerechtigheid uit te oefenen want de straf voor deze trouweloze generatie staat aan jullie deuren; Ik zal Mijn bevelen naar de letter uitvoeren; wanneer je een donderslag zult horen, dan zal Mijn Stem gehoord worden, donderend in jullie oren, luid weerklinkend tot aan de uiteinden van de aarde; weet dan dat de wereld en allen die daarin wonen de Stem van Gerechtigheid zullen horen: het kwaad zal de dood brengen naar vele naties… verwoesting zal elke stad binnensluipen; heb je gehoord dat ‘de Engel van Jahweh steden en naties zal omcirkelen’ en iedereen zal oproepen tot berouw? dit zijn de dingen die zullen plaatsvinden in de komende dagen; daarom, jullie die Mijn Hoven zijn binnengetreden en geloofden in Mijn Woorden, bid en wees niet bevreesd of angstig, maar jullie die eindeloze jaren lang gespot hebben met Mijn Woorden en Mijn profeten met jullie tong sloegen, wees op je hoede!

want jullie hebben leugens gebruikt om jullie leugens te rechtvaardigen, jullie hebben Mijn Woorden inderdaad begraven in jullie eigen graf; ja, inderdaad, jullie hebben Mijn Woorden verdraaid; maar jullie zonden hebben een kloof veroorzaakt tussen jullie en Mij; en nu zal de Gerechtigheid niet teruggehouden worden; Ik zeg jullie, dat jullie komende dagen bitter zullen zijn wanneer Ik jullie zal confronteren… bid en sta je oogleden niet toe dat zij zich in slaap sluiten! zo zouden jullie moeten bidden:

“Jahweh, mijn God,

laat mijn gebed U bereiken, hoor onze roep om barmhartigheid en om hulp, vergeef degenen die geen geloof hebben in U, mijn God, en ook geen vertrouwen in Uw macht om ons te redden;

blaas het licht niet uit van onze dagen, waardoor de aarde in een flits wordt vernietigd, maar in Uw Vaderlijke Compassie, heb medelijden met ons en vergeef ons; sta de Boze niet toe ons bloed te vergieten als water; vergeef onze schuld, onderdruk Uw woede, als U onze zwakheid herinnert;

houd Uw Engelen van rampspoed tegen, en geef ons nog één kans om te bewijzen dat we Uw Goedheid waardig zijn; ik stel mijn vertrouwen op U; amen.”

 

hoe blij zal Ik dan dit gebed ontvangen; dit gebed dat Mij barmhartig zal maken! dochter, Ik zal al degenen zegenen die dit gebed oprecht zullen bidden; laat deze profetie gehoord worden; ‘de dag en het uur behoren toe aan Mij, jullie God,’ dit is wat jullie zullen zeggen aan degenen die jullie zullen vragen naar de tijd en het uur van Mijn Gerechtigheid! Liefde bemint je;

AlphaOmega © Copyright Vassula Rydén, 2016