Posts by Editor

2130 of 94 items

“हे पिता तपाईका सन्तानहरु माथि दया देखाउनुहोस्

by Editor

“हे पिता तपाईका सन्तानहरु माथि दया देखाउनुहोस् , बिशेष गरी ती जवानहरुको प्राणलाई लिनुहोस् , र उनीहरुलाई हजुरको छत्रछाहारी मुनी राख्नुहोस् , उनीहरुलाई दृष्टबाट बचाउनुहोस् , उनीहरुलाई आलस्यताबाट छुटकारा दिनुहोस् , पवित्र आत्माको सत्यताले उनीहरुलाई भरिदिनुहोस् , र सदा सर्वदाको […]

परमेश्वरको प्रसंसा होस

by Editor

परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा र मलाई उचाल्नु भएकोमा परमेश्वरको प्रसंसा होस मलाई मृत्यूबाट उठाउनुभएकोमा परमेश्वरको महिमा होस हामीलाई सारा मार्गमा दृष्टबाट बचाउँदै अवतरण गर्नु भएको लागी आफ्ना सन्तानहरु माथी गर्नु भएको कृपा को लागी । […]

आजको साँझ तपाईको जन्म दिनको साँझ हो प्रभु !

by Editor

आजको साँझ तपाईको जन्म दिनको साँझ हो प्रभु ! मेरो प्रेमी प्रभु म धेरै आनन्दित छु , हाम्रो महान प्रभुको प्रसंसा होस् ! हे प्ररमेश्वर, मलाई तपाईको पवित्रतामा डुवाउनुहोस् र कसरी पवित्र जीवन जिउने देखाउनुहोस । अनन्तको परमेश्वर मलाई तपाईको […]

परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् !

by Editor

परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् ! हाम्रो परमेश्वर धन्यको होस् ! परमेश्वरलाई महिमा होस् ! मेरो मृत्यू सम्मै पितालाई प्रेम गर्छु । ७ सेप्टेम्बर १९८८  

परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् !

by Editor

परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् ! हाम्रो परमेश्वर धन्यको होस् ! परमेश्वरलाई महिमा होस् ! मेरो मृत्यू सम्मै पितालाई प्रेम गर्छु । ७ सेप्टेम्बर १९८८

कृपया मलाई यो गर्ने अनुमति दिनुहोस्,

by Editor

कृपया मलाई यो गर्ने अनुमति दिनुहोस्, मलाई प्रयोग गर्नुहोस, मेरा हरेक अंगलाई प्रयोग गर्नुहोस्,तपाईलाई अदभुत प्रेम गर्न मलाई सिकाउनुहोस् । २९ जुन,१९८८

प्रभु ! म तपाईलाई पछ्यााउँदै छु,

by Editor

प्रभु ! म तपाईलाई पछ्यााउँदै छु, र मेरो आत्मा शान्तिमा छ  जसरी एउटा बालक उसको आमासंग हुन्छ, पुर्णरुपमा तपाईमा भरोषा गर्छु  र एउटा बालक झै तपाईमा आज्ञाकारी हुन्छु । २१ जुन,१९८८  

“हे पिता तपाई हाम्रो पक्षमा के चाहानुहुन्छ, के अभागीपना ?

by Editor

“हे पिता तपाई हाम्रो पक्षमा के चाहानुहुन्छ, के अभागीपना ? हे पिता मलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकी तपाईको ति सबै अनुग्रहको म योग्य भईन । म संग केहि पनि रहेन किनकी म सुन्य छु । पिता म जस्तो सुन्य ब्यक्तिलाई तपाईको […]

म तिमीलाई मेरा बगैंचाकोतपाईको ऐश्वर्य सिंहाशनबाट पृथ्वी सम्म ओर्ली ल्याउनेछु ,

by Editor

म तिमीलाई मेरा बगैंचाकोतपाईको ऐश्वर्य सिंहाशनबाट पृथ्वी सम्म ओर्ली ल्याउनेछु , मेरो कक्षमा मेरा साथ रहिरहनको निम्ति किनभने तपाई स्वर्ग र पृथ्वीमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ । अप्रील २०, १९९२

Language