“ख्रीष्टीयनरुको एकताको भोजमा तिनीहरु सबै एक हुनेछन्” १८ जनवरी ,१९९३