• Ako ang May-Katha Nitong Mensahe: "Ang Totoong Buhay Sa Diyos"
Ibonobrodkast ang mga propetang mensahe na tinatanggap ni Vassula Ryden mula sa Diyos sapol 1985
      Dinggin
Ibang Paraan Ng Pakikinig

Paboritong Radyo

Gamitin ang pabor sa iyo

Donasyon at Suporta

Language