Daily

7 Items

Спешна Молитва дадена за 24-та Годишнина на Истинския в Бога Живот

by

Hека се обръщат към Мен по този начин: Грижовни Отецо, не разпускай гнева Си върху това поколение, за да не погинат съвсем; не хвърляй нещастие и мъка върху стадото Си, защото ще пресъхнат водите и природата ще повехне; всичко ще […]

The Memorare of St Bernard

In the True Life in God messages Jesus asks us to pray this prayer daily: Remember, O Most Gracious Virgin Mary that never was it known that anyone who fled to Thy protection, implored Thy help and sought Thy intercession, […]