• Maligayang Bagong Taon!
Ibonobrodkast ang mga propetang mensahe na tinatanggap ni Vassula Ryden mula sa Diyos sapol 1985
      Dinggin
Ibang Paraan Ng Pakikinig

Paboritong Radyo

Gamitin ang pabor sa iyo

Balita at Pahayag

Nanawagan ng Testimonias

Ikaw ba ay nakikinig o nakapagkinig sa TLIG Radio? Inaanyayahan namin kayo na sumulat ng 2-3 linya ng inyong naranasan sa pagpakinig sa mensahe ng Panginoon dito sa TLIG radyo. Buksan ang Kontact para Ipadala ang maiksi na testimonia.

True Life in God Mobile App

Mababasa ang lahat na mga mensahe ng Totoong Buhay sa Diyos sa iyong  iPhone o Android  Smartphones maski saan ka man. Mayroon pang mababasa rito….

Donasyon at Suporta